Milieu service

Elke kmo die risico-activiteiten uitoefent voor mens en milieu, is verplicht een omgevingsvergunning te hebben.Afhankelijk van het soort risico, wordt de inrichting ingedeeld in een klasse.

Voor klasse 1 en klasse 2 bedrijven, is in Vlaanderen een aanvraag van een omgevingsvergunning vereist; voor klasse 3 bedrijven volstaat een melding.

Bij Solana krijgt u een milieucoördinator type A die u kan begeleiden bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning of uw melding.
Ook advies of het opmaken van een simulatie zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Onze milieucoördinator blijft zich continu bijscholen en volgt de steeds wijzigende milieuwetgeving op de voet. De jarenlange ervaring in filtratie en machinebekledingen in diverse sectoren, is hierbij een toegevoegde waarde.

Ook kan onze milieucoördinator helpen bij het opmaken van tal van andere wettelijke verplichtingen op vlak van milieu, zoals bijvoorbeeld:

  • de jaarlijkse aangifte in het kader van de heffing op waterverontreiniging en op de winning van grondwater
  • de aangifte van het integraal milieu jaarverslag
  • de  jaarlijkse aangifte verpakkingen (Val-i-Pac, Fost+)

 

Voor meer informatie kan u steeds het contactformulier invullen.