Luchtfiltratie

Terugbrengen van de emissies met onze expertise

Voor het milieu en de alsmaar strengere uitstootnormen voor ontstoffing is het van essentieel belang de juiste maatregelen op de juiste plaats te hebben.

Rook of stof kunnen gezondheidsrisico's veroorzaken en de productie negatief beïnvloeden.

Het gevolg is verminderde capaciteit, terugkerende storingen en mogelijk winstverlies. Niet alleen medewerkers staan bloot aan onveilige omstandigheden. Ook buurtbewoners, natuur, productieapparatuur en eindproducten worden negatief beïnvloed als er geen adequate veiligheidsmaatregelen worden genomen. 

  • Filterparonen
  • Luchtfilter medium
  • Zakkenfilters
  • Paneelfilters
  • Absoluutfilters